برچسب: نگه داشتن

0

راهنمای جامع گرفتن و بستن قطعه کار در ماشینهای فرز CNC – قسمت اول

 در ماشینهای فرز CNC به هر ابزاری که بتواند قطعه کار را در زمان ماشینکاری روی میز ماشین محکم ببندد , نگه دارنده یا Work.holder گفته می شود. نگه داشتن و بستن قطعه کار...