برچسب: تیغه

کد رنگی تیغه فرز تراش 0

آشنایی با کدهای رنگی ISO در انتخاب تیغه برش جهت ماشینکاری

یکی از پارامترهای مهم در زمان انتخاب ابزار برش جهت ماشینکاری , جنس قطعه کار می باشد. از آنجا که ماشینکاری متریال های مختلف از نظر سرعت, تغذیه و خنک کاری ابزار متفاوت می...

0

جنس ابزار و تیغه برش در ماشینکاری (فرز و تراش و …)

موفقیت در فرآیندهای ماشینکاری (فرزکاری , تراشکاری و …) به انتخاب ابزار (تیغه برش) مناسب از نظر جنس , شکل و اندازه برای هر کار مرتبط می باشد. مواد زیادی با ویژگیها, قابلیتها و...