در ادامه ,تعدادی از ویدئوهای آموزشی شرکت Glacern جهت آشنایی کلی با ماشینهای فرز , فرآیندهای فرزکاری , ابزار فرز, ابزارگیر , اصول فرزکاری و … قرار داده شده است :

 

1- ساختار کلی ماشین های فرز

2- اصول و مبانی فرزکاری و کار با ماشین فرز

3- آشنایی با ماشین های فرز CNC

4- روش بستن قطعه کار در دستگاه فرز

5- روش موقعیت دهی قطعه کار و ابزار در دستگاه فرز

6- روشهای بستن ابزار در ماشین فرز

7- آشنایی با کف تراشی در دستگاه فرز

8- انتخاب و استفاده از تیغه فرزهای عمودی در دستگاه فرز

9- سوراخکاری, قلاویز زنی و بورینگ